Found 258 items

▪ מדינאים ומנהיגי ציבור אוסטרליים מגנים את המשטר בסין הקוצר איברים מאנשים חיים

5 maja 2015 - ...

▪ הפרלמנט הקנדי מגנה את קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים המתבצעת בסין על ידי המדינה

30 marca 2015 - ...

▪ סלובקיה: העיתונאי איתן גוטמן מסביר בטלוויזיה הממלכתית על קצירת האיברים בסין

21 marca 2015 - ...

▪ העדויות שאיששו את קצירת האיברים השיטתית מאסירים בסין

3 lutego 2015 - ...

▪ קצירת איברים בכפייה בסין: ממצב של אי-אמון ועד לספרים, סרטי תעודה והחלטות פרלמנטריות

12 stycznia 2015 - ...

▪ עדות: מתרגל הפאלון גונג ואנג שיאו-ג'ונג הוכה למוות ואיבריו נקצרו ממנו

11 stycznia 2015 - ...

▪ משפחות מתרגלי פאלון גונג נעדרים חושדות שיקיריהן נפלו קורבן לקצירת איברים בכפייה

10 stycznia 2015 - ...

▪ עדות מתרגלת מסצ'ואן: כמעט הפכתי לקורבן של קצירת איברים בכפייה

9 stycznia 2015 - ...

▪ רמזים לחקירה: זמן ההמתנה למציאת איברים תואמים להשתלה עדיין קצר מאוד בסין

4 stycznia 2015 - ...

▪ טייוואן אומרת "לא" לייבוא איברים להשתלה מסין

27 grudnia 2014 - ...

▪ תת-וועדה בפרלמנט הקנדי מאשרת הצעה לגינוי קצירת איברים בכפייה

6 grudnia 2014 - ...

▪ אוסף דיווחים: שוטרים ממשיכים לקחת בכוח ממתרגלים דגימות דם וטביעת אצבעות באופן בלתי חוקי

3 grudnia 2014 - ...

▪ משפחת אסיר שהוצא להורג חושפת את פשע קצירת האיברים של המק"ס

26 listopada 2014 - ...

▪ כנס השתלות מתקיים בסין בפרופיל נמוך בשעה שהעולם מגנה את קצירת האיברים בכפייה שם

2 listopada 2014 - ...

▪ הפרלמנט הקנדי אומר "לא" לקצירת איברים בסין

1 listopada 2014 - ...

▪ באי הוועידה של האגודה האיטלקית להשתלות איברים (SITO) מגנים את קצירת האיברים בסין

25 października 2014 - ...

▪ ראָיה חדשה: ג'יאנג זמין הוא שהורה על קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג

15 października 2014 - ...

▪ חוקרים במאמר במגזין רפואי להשתלות: "לקיחת איברים מאסירים בסין נמשכת גם ב-2014"

7 października 2014 - ...

▪ שוטרים אוספים דגימות דם ודנ"א בכפייה ממתרגלי פאלון גונג

28 sierpnia 2014 - ...

▪ אימוץ אמנה בין-לאומית חדשה הופך את הסחר באיברים לעבירה פלילית

25 sierpnia 2014 - ...

▪ רופא נעצר בסין על הפרות בנושא השתלות איברים, הד לגינוי הבינ"ל על פשעי קצירת האיברים של המשטר

13 sierpnia 2014 - ...

▪ המשטרה מאלצת מתרגלי פאלון גונג ברחבי סין לעבור בדיקות דם ובהיעדרם לוקחת בכוח דגימות מקרוביהם

4 sierpnia 2014 - ...

▪ כנס עולמי להשתלות: מומחים ועדים מצביעים כי קצירת איברים בכפייה עדיין מתקיימת בסין בימים אלה

2 sierpnia 2014 - ...

▪ שימוע על קצירת איברים בפרלמנט האוסטרלי

31 lipca 2014 - ...

▪ לונדון: אנשי רפואה מביעים דאגה מפשעי קצירת איברים בסין

9 lipca 2014 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019