Found 33 items

▪ ​Departament Stanu USA wzywa Chiny do zaprzestania prześladowań Falun Gong

11 sierpnia 2020 - ...

▪ ​606 ustawodawców z 30 krajów wzywa do natychmiastowego zakończenia 21-letnich prześladowań Falun Gong

2 sierpnia 2020 - ...

▪ ​Wzrok kobiety poprawił się w momencie wyrzeczenia się reżimu komunistycznego

2 sierpnia 2020 - ...

▪ ​Od pandemii po Hongkong, kanadyjskie forum potępia łamanie praw człowieka przez KPCh

18 lipca 2020 - ...

▪ Nowy raport o wolności religijnej podkreśla codzienne raporty Minghui na temat prześladowań Falun Gong w Chinach

30 czerwca 2020 - ...

▪ Australijski członek parlamentu: chińskie tradycyjne wierzenia odrodzą się

31 marca 2020 - ...

▪ Praktykujący Falun Gong z Izraela podnoszą świadomość na 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz

25 lutego 2020 - ...

▪ ​Amerykański Senator wzywa reżim komunistycznych Chin do zaprzestania prześladowań wobec Falun Gong

5 lutego 2020 - ...

▪ Niemcy: Prawodawca wzywa do publicznego wsparcia ustawy o odpowiedzialności za łamanie praw człowieka

27 stycznia 2020 - ...

▪ Chiny: Banery i znaki pojawiają się w całym kraju, aby uczcić Światowy Dzień Falun Dafa

10 grudnia 2019 - ...

▪ Prześladowcy Falun Gong otrzymają zakaz wjazdu do Tajwanu

12 listopada 2019 - ...

▪ Londyn: Posłowie wysyłają listy wsparcia dla apeli wzywających do zakończenia prześladowań

6 listopada 2019 - ...

▪ ​Członkowie Izby Parlamentu Niemiec wzywają do zakończenia prześladowań

30 października 2019 - ...

▪ ​Przywódca większości Izby Reprezentantów stanu Minnesota domaga się bezpieczeństwa praktykujących Falun Gong w Chinach

30 października 2019 - ...

▪ Tajwan i Japonia: wybrani przedstawiciele popierają wypisywanie się z Komunistycznej Partii Chin

14 października 2019 - ...

▪ ​Amerykański nadzwyczajny ambasador ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej potępia chińskie prześladowania Falun Gong na Twitterze

23 września 2019 - ...

▪ Sekretarz Generalny Amnesty International w Kanadzie: Prześladowania Falun Gong nie powinny się zdarzyć

23 września 2019 - ...

▪ CECC wzywa Komunistyczną Partię Chin do zaprzestania prześladowań Falun Gong

27 sierpnia 2019 - ...

▪ Stan Maine uchwala rezolucję potępiającą grabież organów

27 sierpnia 2019 - ...

▪ Niemcy potępiają 20 lat prześladowań Falun Gong w Chinach

9 sierpnia 2019 - ...

▪ Senatorzy USA oraz Izba Reprezentantów chwalą wysiłki praktykujących Falun Gong mające na celu powstrzymanie 20 letnich prześladowań w Chinach

9 sierpnia 2019 - ...

▪ Próby uratowania: Praktykujący i osoby wspierające Falun Gong wzywają do wypuszczenia zatrzymanych więźniów sumienia

31 lipca 2019 - ...

▪ Australia: Kandydaci na stanowiska publiczne jednogłośnie sprzeciwiają się chińskim działaniom zakłócającym wydarzenia Falun Dafa w Queensland

31 lipca 2019 - ...

▪ Kanada: Posłowie i przechodnie wspierają Falun Gong

22 lipca 2019 - ...

▪ Australia: Przywódcy społeczności chwalą wytrwałość praktykujących Falun Dafa

16 lipca 2019 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020